Vzdělávání a poradenské služby České Budějovice

V-Studio provádí vzdělávání v manažerské, marketingové, nákupní, obchodní a personální oblasti. Provádí poradenskou péči i v řízení, ekonomice, obchodě a nákupu, ve firemní kultuře, motivačním systému, v hodnocení manažerů. Hledá a vybírá manažery.

V-Studio zajišťuje kompletní vzdělávání, popř. implementace ve firmě na klíč: v  oblastech procesů, projektů, strategie, organizace a řízení firmy, obchodu, nákupu, marketingu, personalistiky, a to i v  oblastech výběru, motivace a hodnocení zaměstnanců.

Dne 26. 1. byla zřízena Rozvojová a vzdělávací, o. p. s. - obecně prospěšná společnost.

Sídlíme v Českých Budějovicích.

Základní informace